Telechaje tout materyèl ak zouti Kore Tifi:

 

Dokiman Entwodiksyon Kore Tifi, ki genyen ladan n:

 • Entwodiksyon
 • Poukisa nou bezwen Kore Tifi?: Kesyon moun konn poze souvan
 • Kijan Kore Tifi ap Mache? Swivi ak Evalyasyon

 

 

 

 

Kore Tifi Faz 1, ki genyen ladan n:

 • Faz 1 (Kòmanse) Pazapa
 • Monte yon Rezo pou Chanjman
 • Gid pou Kreyasyon Klèb Tifi
 • Chwa ak Preparasyon Lekòl
 • Gid pou Kapasite Ekip ak Rezo
 • Materyèl Mobilizasyon Kominotè
  • Afich Faz 1
  • Ti Pale ak Paran

 

Kore Tifi Faz 2, ki genyen ladan n:

 • Faz 2 (Konsyantize) Pazapa
 • Gid pou Kapasite Ekip ak Rezo
 • Gid Aktivite pou Klèb Tifi
 • Materyèl Mobilizasyon Kominotè
  • Afich Faz 2
  • Ti Komik Jesika No. 1
  • Ti Komik Natali No. 1
  • Ti Koze sou Lasante Faz 2
  • Lide pou Atik oswa Repòtaj
  • Teyat Faz 2
  • Ti Pale ak Paran

Kourikoulòm Kore Tifi Faz 2

 

 Kore Tifi Faz 3, ki genyen ladan n:

 • Faz 3 (Sipò) Pazapa
 • Gid pou Kapasite Ekip ak Rezo
 • Gid Aktivite pou Klèb Tifi
 • Materyèl Mobilizasyon Kominotè
  • Afich Faz 3
  • Ti Komik Jesika No. 2
  • Ti Komik Natali No. 2
  • Ti Koze sou Lasante Faz 3
  • Lide pou Atik oswa Repòtaj
  • Teyat Faz 3
  • Ti Pale ak Paran

Kourikoulòm Kore Tifi Faz 3

 

 Kore Tifi Faz 4, ki genyen ladan n:

 • Faz 4 (Aksyon) Pazapa
 • Gid pou Kapasite Ekip ak Rezo
 • Gid Aktivite pou Klèb Tifi
 • Materyèl Mobilizasyon Kominotè
  • Afich Faz 4
  • Ti Komik Jesika No. 3
  • Ti Komik Natali No. 3
  • Ti Koze sou Lasante Faz 4
  • Lide pou Atik oswa Repòtaj
  • Teyat Faz 4
  • Ti Pale ak Paran

Kourikoulòm Kore Tifi Faz 4

 

 Sesyon Fòmasyon Siplemantè Kore Tifi

 

(Disponib sou entènet sèlman!)