Repanse Pouvwa se yon pwogram Depase Fwontyè Yo, ke yo rekonèt an angle kòm Beyond Borders.

Depase Fwontyè Yo/Beyond Borders ede moun bati mouvman pou libere tèt yo anba opresyon ak izolasyon. Ann Ayiti ak Ozetazini, n ap mete moun ansanm pou yon chanjman jis e dirab.

Aprann plis sou Beyond Borders nan sit entènèt li BeyondBorders.net